Blog - PRO EDU

zapraszamy na nasz blog

Uprawnienia_UDT

Masz imienne zezwolenie na obsługę wózków jezdniowych ?

Do 9 stycznia 2018 roku dopuszczalne było operowanie wózkami unoszącymi jezdniowymi na podstawie imiennych zezwoleń wydawanych przez zakład pracy.
Jednak sytuacja ta zmieniła się za sprawą Rozporządzenia podpisanego 15 grudnia 2017 roku.
Wózek widłowy

EGZAMIN UDT NA WÓZKI WIDŁOWE – część praktyczna. Jak przebiega? Jakie błędy są najbardziej popełniane ?

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części. W pierwszej części osoba przystępująca do egzaminu ma za zadanie zaprezentować na urządzeniu lub przy nim jedną czynność …

Wózek widłowy

EGZAMIN UDT NA WÓZKI WIDŁOWE – część teoretyczna. Jak przebiega?

Na początek omówmy sprawy prawne. Egzaminy UDT na wózki widłowe odbywają się na podstawie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu…