Krajowy fundusz szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy  został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest przeciwdziałać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu niewystarczających kompetencji do wymagań prężnie rozwijającej się gospodarki. 

Osoba podpisująca umowę

Co może być sfinansowane?

✔  Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

✔  Egzaminy umożliwiające zdobycie certyfikatów potwierdzających nabycie umiejętności, uprawnień zawodowych lub kwalifikacji.

 Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

✔  Mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa, jeśli zatrudniają przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

✔  80% dla małych, średnich i dużych firm.

✔  100% dla mikroprzedsiębiorstw.

 

 

Potrzebujesz więcej szczegółów?

Napisz lub zadzwoń do nas, postaramy się pomóc