Szkolenie ECDL BASE

ECDL BASE

Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Przystąpienia do certyfikatu jest możliwe po ukończeniu egzaminów:

✔ B1 – Podstawy pracy z komputerem

✔ B2 – Podstawy pracy w sieci

✔ B3 – Przetwarzanie tekstów

✔ B4 – Arkusze kalkulacyjne

 

 

kobieta pracująca przy komputerze

Programy szkoleń

Komputery i sprzęt
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Sprzęt
Oprogramowanie i licencjonowanie
Uruchamianie, zamykanie

Pulpit, ikony, ustawienia
Pulpit i ikony
Korzystanie z okien
Narzędzia i ustawienia

Efekty pracy
Drukowanie
Praca z tekstem

Zarządzanie plikami
Pliki i foldery
Organizacja plików i folderów
Przechowywanie i kompresja

Zarządzanie plikami
Pojęcia związane z siecią
Dostep do sieci

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona danych i urządzeń
Złośliwe oprogramowanie
Zdrowie i ochrona środowiska

Zasady przeszukiwania Internetu
Kluczowe zasady
✔  Zabezpieczenia i bezpieczeństwo

Przeglądanie Internetu
Korzystanie z przeglądarek
Narzędzia i ustawienia
Zakładki
Drukowanie z Internetu

Informacje uzyskane z Internetu
Szukanie
Krytyczna ocena treści
Prawo autorskie, ochrona danych

Pojęcia związane z komunikacją
Komunikacja online
Narzędzia komunikacyjne
Zasady poczty elektronicznej

Używanie poczty elektronicznej
Wysyłanie poczty
Odbieranie poczty
Narzędzia i ustawienia
Organizacja poczty
Używanie kalendarza

Praca z aplikacją
Praca z dokumentami
Zwiększanie wydajności pracy

Tworzenie dokumentu
Wprowadzanie tekstu
Zaznaczanie, edycja

Formatowanie
Tekst
Akapity
Style

Obiekty
Tworzenie tabel
Formatowanie tabeli
Obiekty graficzne

Korespondencja seryjna
Przygotowanie
Wydruki

Przygotowanie wydruków
Ustawienia
Sprawdzanie dokumentu i drukowanie

 

Użycie aplikacji
Praca z arkuszami kalkulacyjnymi
Udoskonalenie jakości i wydajności pracy

Komórki
Wprowadzanie, zaznaczanie
Edycja, sortowanie
Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie

Zarządzanie arkuszami
Wiersze i kolumny
Arkusze

Reguły i funkcje
Reguły arytmetyczne
Funkcje

Formatowanie
Liczby/daty
Zawartości komórek
Wyrównywanie, obramowanie komórek

Wykresy
Tworzenie
Edycja

Formatowanie arkusza
Ustawienia
Sprawdzanie i drukowanie

Korzyści dla uczestników

 

✔  Otrzymanie europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych

✔  wzrost pozycji na rynku pracy,

✔  podwyższenie kwalifikacji

większe szanse na zagranicznym  rynku pracy

zdobycie praktycznych umiejętności

 

 

Potrzebujesz więcej szczegółów?

Napisz lub zadzwoń do nas, postaramy się pomóc