ECDL BASE - PRO EDU

Szkolenie ECDL BASE

ECDL BASE

Szkolenie ECDL BASE jest skierowane dla osób, które na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Zaświadcza, że jego posiadacz nabył podstawowe kompetencje komputerowe – posługuje się komputerem, korzysta z Internetu, tworzy i edytuje dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

Certyfikat powstał w oparciu o konsultacje z urzędnikami Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Administracji.

Przystąpienia do certyfikatu jest możliwe po ukończeniu egzaminów:

Komputery i sprzęt
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Sprzęt
Oprogramowanie i licencjonowanie
Uruchamianie, zamykanie

Pulpit, ikony, ustawienia
Pulpit i ikony
Korzystanie z okien
Narzędzia i ustawienia

Efekty pracy
Drukowanie
Praca z tekstem

Zarządzanie plikami
Pliki i foldery
Organizacja plików i folderów
Przechowywanie i kompresja

Zarządzanie plikami
Pojęcia związane z siecią
Dostep do sieci

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona danych i urządzeń
Złośliwe oprogramowanie
Zdrowie i ochrona środowiska

Zasady przeszukiwania Internetu
Kluczowe zasady
✔  Zabezpieczenia i bezpieczeństwo

Przeglądanie Internetu
Korzystanie z przeglądarek
Narzędzia i ustawienia
Zakładki
Drukowanie z Internetu

Informacje uzyskane z Internetu
Szukanie
Krytyczna ocena treści
Prawo autorskie, ochrona danych

Pojęcia związane z komunikacją
Komunikacja online
Narzędzia komunikacyjne
Zasady poczty elektronicznej

Używanie poczty elektronicznej
Wysyłanie poczty
Odbieranie poczty
Narzędzia i ustawienia
Organizacja poczty
Używanie kalendarza

Praca z aplikacją
Praca z dokumentami
Zwiększanie wydajności pracy

Tworzenie dokumentu
Wprowadzanie tekstu
Zaznaczanie, edycja

Formatowanie
Tekst
Akapity
Style

Obiekty
Tworzenie tabel
Formatowanie tabeli
Obiekty graficzne

Korespondencja seryjna
Przygotowanie
Wydruki

Przygotowanie wydruków
Ustawienia
Sprawdzanie dokumentu i drukowanie

 

Użycie aplikacji
Praca z arkuszami kalkulacyjnymi
Udoskonalenie jakości i wydajności pracy

Komórki
Wprowadzanie, zaznaczanie
Edycja, sortowanie
Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie

Zarządzanie arkuszami
Wiersze i kolumny
Arkusze

Reguły i funkcje
Reguły arytmetyczne
Funkcje

Formatowanie
Liczby/daty
Zawartości komórek
Wyrównywanie, obramowanie komórek

Wykresy
Tworzenie
Edycja

Formatowanie arkusza
Ustawienia
Sprawdzanie i drukowanie

Dzięki szkoleniu uzyskasz wiedzę na temat:

 

✔ podstaw posługiwania się Internetem

✔ korzystania z poczty elektronicznej

✔ korzystania z dostępnych usług on-line

✔ wyszukiwania informacji

Co zapewniamy naszym kursantom?

Decydując się na szkolenie z nami otrzymujesz:

Kurs z doświadczonymi instruktorami

Materiały dydaktyczne

Zajęcia w nowoczesnej pracowni komputerowej wykorzystującej sprzęt audiowizualny

Słodki poczęstunek podczas zajęć

Opiekę naszego specjalisty od momentu zapisu do zakończenia kursu

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Na wszelkie zapytania dotyczące organizowanych przez nas kursów UTB, obowiązujących cen, dostępnych udogodnień oraz uzyskiwanych uprawnień odpowiedzi udzielamy pod numerem telefonu 503 955 992

B1 – Podstawy pracy z komputerem

Komputery i sprzęt

 • Technologia informacyjno-komunikacyjna
 • Sprzęt
 • Oprogramowanie i licencjonowanie
 • Uruchamianie, zamykanie

Pulpit, ikony, ustawienia

 • Pulpit i ikony
 • Korzystanie z okien
 • Narzędzia i ustawienia

Efekty pracy

 • Drukowanie
 • Praca z tekstem

Zarządzanie plikami

 • Pliki i foldery
 • Organizacja plików i folderów Przechowywanie i kompresja

Zarządzanie plikami

 • Pojęcia związane z siecią
 • Dostęp do sieci

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Ochrona danych i urządzeń
 • Złośliwe oprogramowanie
 • Zdrowie i ochrona środowiska

B2 – Podstawy pracy w sieci

Zasady przeszukiwania Internetu

 • Kluczowe zasady
 • Zabezpieczenia i bezpieczeństwo

Przeglądanie Internetu

 • Korzystanie z przeglądarek
 • Narzędzia i ustawienia
 • Zakładki
 • Drukowanie z Internetu

Informacje uzyskane z Internetu

 • Szukanie
 • Krytyczna ocena treści
 • Prawo autorskie, ochrona danych

Pojęcia związane z komunikacją

 • Komunikacja online
 • Narzędzia komunikacyjne
 • Zasady poczty elektronicznej

Używanie poczty elektronicznej

 • Wysyłanie poczty
 • Odbieranie poczty
 • Narzędzia i ustawienia
 • Organizacja poczty
 • Używanie kalendarza

B3 – Przetwarzanie tekstów

Praca z aplikacją

 • Praca z dokumentami
 • Zwiększanie wydajności pracy

Tworzenie dokumentu

 • Wprowadzanie tekstu
 • Zaznaczanie, edycja

Formatowanie

 • Tekst
 • Akapity
 • Style

Obiekty

 • Tworzenie tabel
 • Formatowanie tabel
 • i Obiekty graficzne

Korespondencja seryjna

 • Przygotowanie
 • Wydruki

Przygotowanie wydruków

 • Ustawienia
 • Sprawdzanie dokumentu i drukowanie

B4 – Arkusze kalkulacyjne

Użycie aplikacji

 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi
 • Udoskonalenie jakości i wydajności pracy

 

Komórki

 • Wprowadzanie, zaznaczanie
 • Edycja, sortowanie
 • Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie

 

Zarządzanie arkuszami

 • Wiersze i kolumny
 • Arkusze

 

Reguły i funkcje

 • Reguły arytmetyczne
 • Funkcje

 

Formatowanie

 • Liczby/daty
 • Zawartości komórek
 • Wyrównywanie, obramowanie komórek

 

Wykresy

 • Tworzenie
 • Edycja

 

Formatowanie arkusza

 • Ustawienia
 • Sprawdzanie i drukowanie

Dzięki szkoleniu uzyskasz wiedzę na temat:

podstaw posługiwania się Internetem

korzystania z poczty elektronicznej

korzystania z dostępnych usług on-line

wyszukiwania informacji

Co zapewniamy naszym kursantom?

Decydując się na szkolenie z nami otrzymujesz:

Kurs z doświadczonymi instruktorami

Materiały dydaktyczne

Zajęcia w nowoczesnej pracowni komputerowej wykorzystującej sprzęt audiowizualny

Słodki poczęstunek podczas zajęć

Opiekę naszego specjalisty od momentu zapisu do zakończenia kursu

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Na wszelkie zapytania dotyczące organizowanych przez nas kursów UTB, obowiązujących cen, dostępnych udogodnień oraz uzyskiwanych uprawnień odpowiedzi udzielamy pod numerem telefonu 503 955 992