Kursy na operatorów urządzeń transportu bliskiego (UDT) - PRO EDU

Wybierz kurs NA OPERATORA URZĄDZEŃ UDT, który Cię interesuje

Uprawnienia UDT dla operatorów z województwa łódzkiego

Operator urządzeń transportu bliskiego (UDT) należy do zawodów regulowanych – aby móc go wykonywać należy mieć zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia UDT potwierdzają uzyskanie kwalifikacji z zakresu konserwacji bądź obsługi urządzeń transportu bliskiego. U nas nabędziesz niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Dlaczego warto odbyć taki kurs? Uprawnienia UDT są honorowane w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu nasi absolwenci mogą starać się o pracę nie tylko na terenie Polski – w województwie łódzkim czy mazowieckim, ale także w wielu krajach członkowskich. Postaw na rozwój zawodowy już dziś!

Żuraw samochodowy przenośny HDS

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

IIWJO, wózek widłowy, wózek boczny, wózek czołowy, wózek wysokiego składowani

wózek widłowy podnośnikowe z wysięgnikiem

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

IWJO, ładowarka teleskopowa, wózek teleskopowy, manitou 

Podesty ruchome

Podesty ruchome przejezdne

nożycówki, zwyżki, podnośniki koszowe, podnośniki teleskopowe

Żuraw samochodowy przenośny HDS

Żurawie przenośne i przewoźne 

HDS

Suwnica

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Suwnica

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Suwnica

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

 

Dlaczego warto przejść kurs operatora UTB?

Atrakcyjne wynagrodzenie:

 na rynku pracy jest wciąż za mało operatorów transportu bliskiego. Z tego względu pracodawcy oferują wykwalifikowanym operatorom korzystne warunki zatrudnienia by przyciągnąć ich do swojej firmy.

Gwarancja zatrudnienia:

Urządzenia transportu bliskiego są istotnym wyposażeniem niemal każdego zakładu przemysłowego. Są wykorzystywane w magazynach, zakładach produkcyjnych a także na placach budowy a ich obsługa jest możliwa tylko przez odpowiednio wykwalifikowanych operatorów

Awans zawodowy:

Inwestując w szkolenie operatora UTB podnosisz kwalifikacje i otwierasz drogę do rozwoju swojej kariery zawodowej

secure-call-service

Dlaczego my?

underline
E

Jako ośrodek szkoleniowy z wieloletnim doświadczeniem gwarantujemy swoim kursantom najwyższą jakość usług.

E

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna – wykształceni wykładowcy zagadnień teoretycznych oraz doświadczeni trenerzy praktyki zadbają o to, byś przyswoił wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego i profesjonalnego wykonywania pracy na stanowisku operatora.

E

Zapewniamy własną bazę do realizacji szkolenia, co pozwala nam na elastyczność oraz dopasowanie procesu szkolenia do potrzeb naszych klientów.

E

Kompleksowa obsługa – pracownicy naszej firmy zajmą się formalnościami związanymi z zapisem na szkolenie, zgłoszeniem i organizacją egzaminu, wyrobieniem oraz wydaniem uprawnień tak by nasi kursanci mogli zająć się tym, co dla nich najważniejsze – szlifowaniem swoich umiejętności i utrwalaniem wiedzy zdobytej podczas szkolenia.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda egzamin UDT?

Egzamin rozpoczyna się częścią teoretyczną składającą się z 15 pytań. Na minimum 11 z nich należy odpowiedzieć dobrze aby ukończyć test z wynikiem pozytywnym. Czas na rozwiązanie zadań to 30 min. Pozytywny wynik teorii pozwala przystąpić do części praktycznej egzaminu UDT. Podczas egzaminu praktycznego należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie związane z obsługą codzienną techniczną, następnie wykazać się umiejętnością w zakresie obsługi urządzenia.

Co jeśli nie zdam egzaminu UDT?

Aby ponownie podejść do egzaminu UDT należy dokonać opłaty egzaminacyjnej i poczekać na wyznaczenie nowego terminu egzaminu.

Jak długo trzeba czekać na wydanie zaświadczenia po zdaniu egzaminu?

Na Zaświadczenia Kwalifikacyjne czekamy ok. 3-4 tygodni. Zaświadczenia dostarczane są do naszego biura drogą pocztową. Niezwłocznie po otrzymaniu Zaświadczeń informujemy Kursantów o możliwości odbioru dokumentu.

Jak długo ważne są uprawnienia?

Uprawnienia, w zależności od typu urządzenia, są ważne przez 5 lat (IWJO, podesty ruchome przejezdne) lub 10 lat (IIWJO, wciągniki i wciągarki, suwnice, żurawie przewoźne i przenośne).

Czy uprawnienia UDT są ważne we wszystkich krajach UE?

Uprawnienia wydawane przez UDT są ważne na terenie Polski. Poza granicami Polski obowiązują przepisy danego Państwa.

Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym czyli dodatkowo w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, wdrożona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Na mocy tej dyrektywy w wymienionych wyżej krajach powinny zostać wprowadzone przepisy umożliwiające uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w innych krajach z tej grupy.

W zależności od kraju mogą występować różnice w sposobie prowadzenia postępowań uznawania kwalifikacji.

Szczegółowe informacje na temat przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach w zakresie uznawania kwalifikacji można uzyskać w Punktach Kontaktowych, które zostały powołane we wszystkich państwach uczestniczących w procesie wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Czy do szkolenia potrzebne są badania lekarskie?

Do uczestnictwa w kursie nie wymagamy badań lekarskich – wystarczy oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w szkoleniu – podpisane przez uczestnika.

Podejmując zatrudnienie na stanowisku operatora to pracodawca kieruje przyszłego pracownika na odpowiednie badania lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia pracy.

Na wszelkie zapytania dotyczące organizowanych przez nas kursów UTB, obowiązujących cen, dostępnych udogodnień oraz uzyskiwanych uprawnień odpowiedzi udzielamy pod numerem telefonu 503 955 992

Facebook