(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.pl

Wybierz kurs NA OPERATORA URZĄDZEŃ UDT, który Cię interesuje

Wózki jezdniowe podnośnikowe

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem + bezpieczne użytkowanie butli.

Wózki jezdniowe podnośnikowe z  wysięgnikiem

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem+ bezpieczne użytkowanie butli

 

Podesty ruchome przejezdne

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi urządzenia technicznego z kategorii podestów ruchomych przejezdnych oraz do pozytywnego zaliczenia egzaminu zewnętrznego przed Komisją UDT.

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice sterowane z poziomu roboczego oraz obsługujące wciągniki i wciągarki. Przygotowanie słuchaczy do egzaminu, dającego uprawnienia operatora.

 

Żurawie przenośne i przewoźne (HDS)

Celem kursu  jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku operatora żurawia przeładunkowego. Ponadto kurs stanowi merytoryczne przygotowanie do egzaminu UDT.