Suwnice, wciągarki i wciągniki - PRO EDU

Kursy na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Kurs na operatora suwnic – zdobądź dodatkowe kwalifikacje

Odpowiednie przeszkolenie jest potrzebne do obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB), do których należą suwnice, wciągarki i wciągniki. Kurs obsługi suwnic oferowany przez PRO-EDU obejmuje wiadomości teoretyczne, jak i wiedzę praktyczną, którą nasi kursanci zdobywają podczas wydzielonego panelu na zapoznanie się i obsługę sprzętu. U nas zdobędą Państwo uprawnienia na suwnice z poziomu roboczego i specjalnego przeznaczenia. Zachęcamy do kontaktu zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane z firm i zakładów pracy, którym zależy na podniesieniu kwalifikacji swoich pracowników.

Możesz skorzystać z kursu jeżeli:

· Masz ukończone 18 lat

· Twój stan zdrowia pozwala na udział w szkoleniu

· Chcesz podwyższyć swoje umiejętności i kwalifikacje

Przebieg szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna

Grupa tygodniowa: 3 spotkania w godzinach popołudniowych

Grupa weekendowa: 2 spotkania w godzinach porannych

Podczas zajęć z doświadczonym wykładowcą przekażemy Ci wiedzę o budowie suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia, zasadach ich eksploatacji jak również warunkach bezpiecznej pracy z urządzeniem

Część praktyczna

1 dzień, w trakcie którego będziesz szlifował swoje umiejętności obsługi urządzenia pod okiem instruktora z wieloletnim doświadczeniem praktycznym

Poznaj program szkolenia

01

Wiadomości o dozorze technicznym. 

02

Wiadomości ogólne o suwnicach.

03

Budowa suwnic.

04

Elementy i zespoły suwnic.

05

Zagrożenia i bezpieczeństwo.

06

Eksploatacja suwnic.

07

Zasady BHP

08

Obowiązki operatora suwnicy

09

Zajęcia praktyczne.

Co zapewniamy naszym kursantom?

Decydując się na szkolenie z nami otrzymujesz:

Kurs operatora z doświadczonymi instruktorami

Materiały dydaktyczne

Dostęp do testów w formie online – dostępnych na naszej stronie

Zajęcia teoretyczne w nowoczesnej sali szkoleniowej wykorzystującej sprzęt audiowizualny

Słodki poczęstunek podczas zajęć

Opiekę naszego specjalisty od momentu zapisu do odbioru uprawnień

Egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Zaświadczenie Kwalifikacyjne UDT po zdanym egzaminie zewnętrznym

why-choose-us

Wykładowcy

Szkolenia otwarte

podest ruchomy

KURS OPERATORA UDT

 Operator suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

sKierniewice

27-29.05.2024

26-28.06.2024

Cena 620 zł + egzamin
podest ruchomy

KURS OPERATORA UDT

 Operator suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

łowicz

27-29.05.2024

26-28.06.2024

Cena 620 zł + egzamin
podest ruchomy

KURS OPERATORA UDT

 Operator suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

sochaczew

27-29.05.2024

26-28.06.2024

Cena 620 zł + egzamin
podest ruchomy

KURS OPERATORA UDT

 Operator suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Żyrardów

27-29.05.2024

26-28.06.2024

Cena 620 zł + egzamin
podest ruchomy

KURS OPERATORA UDT

 Operator suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

grodzisk mazowiecki

27-29.05.2024

26-28.06.2024

Cena 620 zł + egzamin
POWYŻSZA CENA NIE ZAWIERA KOSZTÓW EGZAMINU UDT.

KOSZT EGZAMINU UDT WYNOSI 270 ZŁ.

Pytania i odpowiedzi

Jakie suwnice będę mógł obsługiwać po ukończeniu kursu?
Po ukończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu UDT można obsługiwać suwnice ogólnego przeznaczenia (zakończone hakiem). By móc obsługiwać suwnice ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (zakończone innym urządzeniem chwytającym niż hak) należy ukończyć szkolenie o wyższym zakresie.
Jak wygląda egzamin UDT?
Egzamin rozpoczyna się częścią teoretyczną składającą się z 15 pytań. Na minimum 11 z nich należy odpowiedzieć dobrze aby ukończyć test z wynikiem pozytywnym. Czas na rozwiązanie zadań to 30 min. Pozytywny wynik teorii pozwala przystąpić do części praktycznej egzaminu UDT. Podczas egzaminu praktycznego należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie związane z obsługą codzienną techniczną, następnie wykazać się umiejętnością w zakresie obsługi urządzenia.
Co jeśli nie zdam egzaminu UDT?
Aby ponownie podejść do egzaminu UDT należy dokonać opłaty egzaminacyjnej i poczekać na wyznaczenie nowego terminu egzaminu.
Jak długo trzeba czekać na wydanie zaświadczenia po zdaniu egzaminu?
Na Zaświadczenia Kwalifikacyjne czekamy ok. 3-4 tygodni. Zaświadczenia dostarczane są do naszego biura drogą pocztową. Niezwłocznie po otrzymaniu Zaświadczeń informujemy Kursantów o możliwości odbioru dokumentu.
Jak długo ważne są uprawnienia?
Uprawnienia, w zależności od typu urządzenia, są ważne przez 5 lat (IWJO, podesty ruchome przejezdne) lub 10 lat (IIWJO, wciągniki i wciągarki, suwnice, żurawie przewoźne i przenośne).
Czy uprawnienia UDT są ważne we wszystkich krajach UE?
Uprawnienia wydawane przez UDT są ważne na terenie Polski. Poza granicami Polski obowiązują przepisy danego Państwa.

Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym czyli dodatkowo w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, wdrożona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Na mocy tej dyrektywy w wymienionych wyżej krajach powinny zostać wprowadzone przepisy umożliwiające uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w innych krajach z tej grupy.

W zależności od kraju mogą występować różnice w sposobie prowadzenia postępowań uznawania kwalifikacji.

Szczegółowe informacje na temat przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach w zakresie uznawania kwalifikacji można uzyskać w Punktach Kontaktowych, które zostały powołane we wszystkich państwach uczestniczących w procesie wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Czy do szkolenia potrzebne są badania lekarskie?
Do uczestnictwa w kursie nie wymagamy badań lekarskich – wystarczy oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w szkoleniu – podpisane przez uczestnika.

Podejmując zatrudnienie na stanowisku operatora to pracodawca kieruje przyszłego pracownika na odpowiednie badania lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia pracy.

Na wszelkie zapytania dotyczące organizowanych przez nas kursów UTB, obowiązujących cen, dostępnych udogodnień oraz uzyskiwanych uprawnień odpowiedzi udzielamy pod numerem telefonu 503 955 992