Testy online - PRO EDU

ROZWIĄZUJ Z NAMI TESTY online

W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM

Elektryk stojący przy skrzynce

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

wózek widłowy podnośnikowe z wysięgnikiem

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem (I WJO)

Podesty ruchome

Podesty ruchome przejezdne

Podesty ruchome

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Żuraw samochodowy przenośny HDS

Żurawie przenośne i przewoźne (HDS)

Elektryk stojący przy skrzynce

Навантажувачі з механічним приводом (II WJO)