(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.pl

Kurs na uprawnienia cieplne G2

Program szkolenia

Szkolenia otwarte

KURS ENERGETYCZNY 

 

   UPRAWNIENIA CIEPLNE G2

        dozór/eksploatacja

Termin do uzgodnienia

KURS ENERGETYCZNY 

 

   UPRAWNIENIA CIEPLNE G2

        dozór + eksploatacja

Termin do uzgodnienia

 

Czego się nauczysz ?

BHP

Wiedza  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zagrożenia

Sytuacje potencjalnie wypadkowe i niebezpieczne związanych z użytkowaniem

Skarbnica wiedzy

Przepisy dotyczące eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci.

Sytuacje awaryjne

Wiedza i umiejętności związane postępowaniem w sytuacjach awaryjnych

apteczka pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc

Wiedzę i umiejętności związane z  udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.

Skarbnica wiedzy

Zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń

 

Dla kogo jest ten kurs?

  Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób które zajmują się lub planują zajmować dozorem lub eksploatacją:

✔  urządzeń cieplnych

✔  instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

 

Poznaj program szkolenia

✔  Przepisy i zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci.

✔  Zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń.

✔  Przepisy w zakresie eksploatacji i wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz

     stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń.

✔  Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

✔  Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej oraz

      umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

✔  Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia

     życia, zdrowia i środowiska.

✔  Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci.

✔  Zasady eksploatacji i instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

✔  Warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

✔  Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej oraz umiejętności

    udzielania pierwszej pomocy.

✔  Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia 

    życia, zdrowia i środowiska. 

 

Czas trwania kursu

8 H

Zajęć z zakresu dozoru urządzeń

8 H

Zajęć  z zakresu eksploatacji urządzeń

Wykładowca

 

Wykładowca  z wieloletnim doświadczenie w zakresie szkoleń dotyczących uprawnień elektroenergetycznych.

 

Z nami zdobędziesz

Wiedza z eksploatacji urządzeń cieplnych

Wiedza z dozoru urządzeń cieplnych

świadectwo kwalifikacyjne