Kursy energetyczne - PRO EDU

SZKOLENIA ENERGETYCZNE

Kursy zawodowe SEP w centrum kształcenia PRO-EDU

Zdobycie dodatkowych umiejętności dzięki kursowi na uprawnienia SEP jest okazją do rozwoju zawodowego. Wiele firm poszukujących pracowników na stanowiska związane z elektryką, oczekuje potwierdzenia kwalifikacji, dlatego kurs na uprawnienia energetyczne akredytowany przez SEP jest tak pożądany. Szkolenia dedykowane są głównie firmom chcącym podnieść kwalifikacje swoich pracowników, jednak oferujemy również kursy otwarte, gdzie każda osoba zainteresowana może wziąć w nim udział.

Szkolenia SEP – stacjonarnie w PRO-EDU

W naszym centrum kształcenia oferujemy szkolenia z trzech grup uprawnień – G1, G2 oraz G3. Kurs elektryka z SEP przeznaczony jest dla pracowników zajmujących się eksploatacją i dozorem sieci elektromagnetycznych. Z kolei w kursie energetycznym G2 gwarantowane są uprawnienia dotyczące sieci cieplnych. G3 dotyczy nadzoru urządzeń gazowych. Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą PRO-EDU. Z nami zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje i odnowisz swoje kompetencje wymagane przez SEP.

Jakich uprawnień potrzebuję?

Uprawnienia SEP możemy podzielić na różne grupy. Uprawnienia G1 to przede wszystkim eksploatacja lub dozór urządzeń elektrycznych, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. G2 to energetyka i sieci cieplne. G3 z kolei to uprawnienia w zakresie urządzeń gazowych.

Mężczyzna stojący przy skrzynce elektrycznej

Grupa G1 uprawnienia elektryczne

 Szkolenie skierowane jest dla osób, które zajmują się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych

Mężczyzna sprawdzający pomiaru kotłów grzewczych

Grupa G2 uprawnienia cieplne/ciśnieniowe

To szkolenie powinni odbyć palacze kotłów, serwisanci, spawacze sieci i instalacji energetycznych pracujący przy urządzeniach, które zużywają ciepło.

Mężczyzna sprawdzający stan pieca gazowego

Grupa G3 uprawnienia gazowe:

Osoby pracujące i zajmujące się dozorem i eksploatacją instalacji i sieci gazowych, które to korzystają z paliwa gazowego powinny skorzystać z tego szkolenia.

W ramach każdej grupy można wnioskować o uprawnienia w dwóch zakresach:

,,E” eksploatacja, które są podstawowymi uprawnieniami do obsługi.

,,D” Dozór, które kierowane są do osób zajmujących się projektowaniem sieci, znajdujących się na wyższych stanowiskach – osoby z tymi uprawnieniami kierują pracami osób z uprawnieniami eksploatacyjnymi.

Atrakcyjne wynagrodzenie:

na rynku pracy wciąż jest duże zapotrzebowanie na przedstawicieli zawodów, w których niezbędne są uprawnienia energetyczne. Z tego względu kandydaci posiadający wymagane na danym stanowisku uprawnienia są wysoko opłacanymi specjalistami.

Gwarancja zatrudnienia:

Urządzenia elektryczne, energetyczne oraz gazowe są istotnym wyposażeniem niemal każdego zakładu przemysłowego. Zawody takie jak elektryk, elektromonter, elektromechanik od wielu lat są w niemal wszystkich województwach w kraju klasyfikowane jako zawody deficytowe.

Awans zawodowy:

Inwestując w szkolenie energetyczne podnosisz kwalifikacje i otwierasz drogę do rozwoju swojej kariery zawodowej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

GDZIE PROWADZONE SĄ KURSY I SZKOLENIA ENERGETYCZNE?

Kursy prowadzimy na terenie całego kraju – dla firm oraz innych grup zorganizowanych. Regularnie prowadzimy również tzw. grupy komercyjne w siedzibie naszej firmy w Skierniewicach – dla uczestników indywidualnych.

JAK DŁUGO SĄ WAŻNE UPRAWNIENIA?

Świadectwo Kwalifikacyjne wydane ważne jest przez 5 lat.

JAK DŁUGO TRWA SZKOLENIE?

Szkolenie wraz z egzaminem realizowane jest w ciągu jednego dnia

JAK DŁUGO CZEKA SIĘ NA UPRAWNIENIA?

Na Świadectwo Kwalifikacyjne czekamy ok. 1 tygodnia. Uprawnienia dostarczane są do naszego biura drogą pocztową. Niezwłocznie po otrzymaniu Świadectw informujemy Kursantów o możliwości odbioru dokumentu. W zależności od kraju mogą występować różnice w sposobie prowadzenia postępowań uznawania kwalifikacji.

Na wszelkie zapytania dotyczące organizowanych przez nas kursów energetycznych, obowiązujących cen, dostępnych udogodnień oraz uzyskiwanych uprawnień odpowiedzi udzielamy pod numerem telefonu 503 955 992