Wybierz kurs ENERGETYCZNY, który Cię interesuje

Elektryk stojący przy skrzynce

Uprawnienia elektryczne – Grupa 1

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Mężczyzna kontrolujący kotły

Uprawnienia cieplne- Grupa 2

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. 

 

Mężczyzna sprawdzający stan pieca gazowego

Uprawnienia gazowe – Grupa 3

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.