Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Kursy na podesty ruchome przejezdne

Kurs obsługi podestów ruchomych z PRO-EDU

Urządzenia transportu bliskiego wymagają udokumentowanego zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT. Można je zdobyć dzięki kursowi na podesty ruchome przejezdne. Należy pamiętać, że na każde urządzenie obowiązuje inna kategoria uprawnień. Wybierz nasz kurs, jeśli chcesz zdobyć uprawnienia operatora podnośnika koszowego i nożycowego. Dodatkowe umiejętności znacznie podnoszą kompetencje pracowników i umożliwiają znalezienie pożądanej pracy.

Uprawnienia na podesty ruchome

Oferujemy uprawnienia na podnośniki koszowe i nożycowe. Do uczestnictwa w kursie należy mieć ukończone 18 lat i zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na wysokości. Ukończenie kursu na podnośniki koszowe umożliwia wykonywanie zadań w wielu gałęziach gospodarki, nie tylko w branży budowlanej, ale także w logistyce czy utrzymywaniu porządku w przestrzeni miejskiej. Z kolei kurs na podnośnik nożycowy przydaje się w pracach remontowych na zewnątrz budynków, mycia szyb w budynkach biurowych czy montażu reklam wielkoformatowych.

Możesz skorzystać z kursu jeżeli:

· Masz ukończone 18 lat

· Twój stan zdrowia pozwala na udział w szkoleniu

· Chcesz podwyższyć swoje umiejętności i kwalifikacje

Przebieg szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna

Grupa tygodniowa: 2 spotkania w godzinach popołudniowych

Grupa weekendowa: 2 spotkania w godzinach porannych

Podczas zajęć z doświadczonym wykładowcą przekażemy Ci wiedzę o budowie podestów ruchomych, zasadach ich eksploatacji, jak również warunkach bezpiecznej pracy z urządzeniem

Część praktyczna

1 dzień, w trakcie którego będziesz szlifował swoje umiejętności obsługi urządzenia pod okiem instruktora z wieloletnim doświadczeniem praktycznym

Poznaj program szkolenia

01

Wiadomości o dozorze technicznym.

02

Budowa części mechanicznej podestów ruchomych

03

Budowa części elektrycznej, zasilanie, napęd o sterowanie podestów ruchomych. 

04

Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa. 

05

Budowa części pneumatycznej i hydraulicznej.

06

Obsługa i konserwacja podestów ruchomych.

07

BHP przy obsłudze i udzielanie pierwszej pomocy. 

08

Zajęcia praktyczne.

Co zapewniamy naszym kursantom?

Decydując się na szkolenie z nami otrzymujesz:

Kurs operatora z doświadczonymi instruktorami

Materiały dydaktyczne

Dostęp do testów w formie online – dostępnych na naszej stronie

Zajęcia teoretyczne w nowoczesnej sali szkoleniowej wykorzystującej sprzęt audiowizualny

Słodki poczęstunek podczas zajęć

Opiekę naszego specjalisty od momentu zapisu do odbioru uprawnień

Egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Zaświadczenie Kwalifikacyjne UDT po zdanym egzaminie zewnętrznym

why-choose-us

Wykładowcy

Szkolenia otwarte

podest ruchomy

KURS OPERATORA UDT

  OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

 

sKierniewice

22-23.05.2024

17-18.06.2024

18-19.07.2024

Cena 580 zł + egzamin

podest ruchomy

KURS OPERATORA UDT

  OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

 

łowicz

22-23.05.2024

17-18.06.2024

18-19.07.2024

Cena 580 zł + egzamin

podest ruchomy

KURS OPERATORA UDT

  OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

 

sochaczew

22-23.05.2024

17-18.06.2024

18-19.07.2024

Cena 580 zł + egzamin

podest ruchomy

KURS OPERATORA UDT

  OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

 

Grodziszk mazowiecki

22-23.05.2024

17-18.06.2024

18-19.07.2024

Cena 580 zł + egzamin

podest ruchomy

KURS OPERATORA UDT

  OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

 

Żyrardów

22-23.05.2024

17-18.06.2024

18-19.07.2024

Cena 580 zł + egzamin

POWYŻSZA CENA NIE ZAWIERA KOSZTÓW EGZAMINU UDT.

KOSZT EGZAMINU UDT WYNOSI 270 ZŁ.

Pytania i odpowiedzi

Jakie uprawnienia otrzymam po ukończonym kursie?

Po zdanym egzaminie UDT, kursant otrzymuje Zaświadczenie Kwalifikacyjne UDT – dokument uprawniający do obsługi: Podesty ruchome przejezdne.

Uprawnienia są ważne na terenie całego kraju.

Do obsługi jakich urządzeń uprawnia mnie kurs na podesty ruchome przejezdne?

Odbyte szkolenie oraz zdany egzamin UDT uprawniają do obsługi podnośników koszowych samojezdnych (na samochodach), podestów ruchomych wolnobieżnych (nożycowych, masztowych, teleskopowych) oraz zwyżek przewoźnych (na przyczepach)

Jak przedłużyć uprawnienia na podesty?

Szczegółowe informacje oraz film instruktażowy znajdziesz na stronie:
https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob/przedluzanie-okresu-waznosci-zaswiadczen-kwalifikacyjnych

Jak długo ważne są uprawnienia?

Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych są ważne przez 5 lat.

Jak wygląda egzamin UDT?

Egzamin rozpoczyna się częścią teoretyczną składającą się z 15 pytań. Na minimum 11 z nich należy odpowiedzieć dobrze aby ukończyć test z wynikiem pozytywnym. Czas na rozwiązanie zadań to 30 min. Pozytywny wynik teorii pozwala przystąpić do części praktycznej egzaminu UDT. Podczas egzaminu praktycznego należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie związane z obsługą codzienną techniczną, następnie wykazać się umiejętnością w zakresie obsługi urządzenia.

Co jeśli nie zdam egzaminu UDT?

Aby ponownie podejść do egzaminu UDT należy dokonać opłaty egzaminacyjnej i poczekać na wyznaczenie nowego terminu egzaminu.

Jak długo trzeba czekać na wydanie zaświadczenia po zdaniu egzaminu?

Na Zaświadczenia Kwalifikacyjne czekamy ok. 3-4 tygodni. Zaświadczenia dostarczane są do naszego biura drogą pocztową. Niezwłocznie po otrzymaniu Zaświadczeń informujemy Kursantów o możliwości odbioru dokumentu.

Jak długo ważne są uprawnienia?

Uprawnienia, w zależności od typu urządzenia, są ważne przez 5 lat (IWJO, podesty ruchome przejezdne) lub 10 lat (IIWJO, wciągniki i wciągarki, suwnice, żurawie przewoźne i przenośne).

Czy uprawnienia UDT są ważne we wszystkich krajach UE?

Uprawnienia wydawane przez UDT są ważne na terenie Polski. Poza granicami Polski obowiązują przepisy danego Państwa. Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym czyli dodatkowo w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, wdrożona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Na mocy tej dyrektywy w wymienionych wyżej krajach powinny zostać wprowadzone przepisy umożliwiające uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w innych krajach z tej grupy.

W zależności od kraju mogą występować różnice w sposobie prowadzenia postępowań uznawania kwalifikacji.

Szczegółowe informacje na temat przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach w zakresie uznawania kwalifikacji można uzyskać w Punktach Kontaktowych, które zostały powołane we wszystkich państwach uczestniczących w procesie wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Czy do szkolenia potrzebne są badania lekarskie?

Do uczestnictwa w kursie nie wymagamy badań lekarskich – wystarczy oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w szkoleniu – podpisane przez uczestnika.

Podejmując zatrudnienie na stanowisku operatora to pracodawca kieruje przyszłego pracownika na odpowiednie badania lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia pracy.

Na wszelkie zapytania dotyczące organizowanych przez nas kursów UTB, obowiązujących cen, dostępnych udogodnień oraz uzyskiwanych uprawnień odpowiedzi udzielamy pod numerem telefonu 503 955 992