(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.pl

Kurs na uprawnienia elektryczne G1

Program szkolenia

Szkolenia otwarte

KURS ENERGETYCZNY 

 

   UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE G1

        dozór/eksploatacja

Termin do uzgodnienia

KURS ENERGETYCZNY 

 

   UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE G1

        dozór + eksploatacja

Termin do uzgodnienia

 

Czego się nauczysz ?

BHP

Wiedza  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zagrożenia

Sytuacje potencjalnie wypadkowe i niebezpieczne związanych z użytkowaniem

Skarbnica wiedzy

Przepisy dotyczące eksploatacji i dozoru urządzeń  i instalacji do sieci.

Sytuacje awaryjne

Wiedza i umiejętności związane postępowaniem w sytuacjach awaryjnych

apteczka pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc

Wiedzę i umiejętności związane z  udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.

Skarbnica wiedzy

 Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci.

 

 

Dla kogo jest ten kurs?

  Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób które zajmują się lub planują zajmować dozorem lub eksploatacją:

✔  urządzeń elektrycznych,

✔  instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających,

     przesyłających i zużywających energię elektryczną.

 

Poznaj program szkolenia

✔  Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci. 

✔  Zasady postępowania przy programowaniu pracy

    sieci, instalacji i urządzeń.

✔  Przepisy w zakresie eksploatacji i wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz       

     stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń.

✔  Zasady i warunki wykonywania prac kontrolnopomiarowych i montażowych.

✔  Przepisy, zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej

    uwzględnieniem umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.

✔  Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia

    życia, zdrowia i środowiska.

✔  Zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń ,instalacji i sieci elektrycznych.

✔  Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

✔  Warunki wykonywania prac kontrolnopomiarowych i montażowych.

✔  Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej oraz umiejętności

     udzielania pierwszej pomocy.

✔  Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia 

     życia, zdrowia i środowiska.

 

Czas trwania kursu

8 H

Zajęć z zakresu dozoru urządzeń

8 H

Zajęć  z zakresu eksploatacji urządzeń

Wykładowca

 

Wykładowca  z wieloletnim doświadczenie w zakresie szkoleń dotyczących uprawnień elektroenergetycznych.

 

Z nami zdobędziesz

Wiedza z eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Wiedza z dozoru urządzeń, instalacji i sieci

świadectwo kwalifikacyjne