Oferta - PRO EDU

Szkolenia otwarte

Kursy energetyczne

Kurs skierowany jest do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną, chcą się przekwalifikować lub podwyższyć swoje kwalifikacje,

Kurs na operatorów urządzeń transportu bliskiego (UDT)

Urząd Dozoru Technicznego jest jednostką inspekcyjną, której zadanie jest poświadczanie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu. Działalność Urzędu Dozoru Technicznego polega na ograniczaniu ryzyka, które może wynikać z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń technicznych.

Szkolenia komputerowe

Nasza oferta szkoleń skierowana jest do wszystkich osób, które chcą znacząco podnieść swoje kompetencje i umiejętności, związane z obsługą najczęściej wykorzystywanych aplikacji komputerowych.

 Szkolenia organizujemy zarówno w formie otwartej oraz jako szkolenia dedykowane dla jednej firmy.

Facebook