Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych - PRO EDU

Kursy na wózki widłowe podnośnikowe

Kurs na wózki widłowe – województwo łódzkie

W naszym centrum kształcenia oferujemy kurs pozwalający na prowadzenie wózka jezdniowego podnośnikowego. Uprawnienia zdobywa się po zdaniu państwowego egzaminu. Przygotowany przez nas kurs na wózek widłowy to także przypomnienie wiedzy dotyczącej BHP oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Stawiamy na kompleksowe podejście do naszych szkoleń, tak aby każdy mógł po nich przystąpić do egzaminu. Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności i podnieść swoje kwalifikacje wybierz nasze szkolenia na operatorów wózków widłowych. Zachęcamy do skorzystania z oferty wszystkich zainteresowanych z województwa łódzkiego, mazowieckiego i nie tylko.

Operator wózka widłowego – jak uzyskać uprawnienia?

Zgodnie z obowiązującą ustawą w Polsce, osoby obsługujące sprzęty techniczne, takie jak urządzenia transportu bliskiego, muszą posiadać odpowiednie zaświadczenie potwierdzające ich kwalifikacje. Pracownik, który ukończy kurs na wózek widłowy wysokiego składowania, uzyskuje uprawnienia pozwalające na wszelkie prace związane z przenoszeniem ładunków w halach i magazynach. Kurs na operatora wózka widłowego opiera się na wiedzy teoretycznej i praktycznej, a zakończony jest egzaminem UDT. Oferujemy kursy na wózki widłowe dla województwa łódzkiego i mazowieckiego. Zapraszamy do kontaktu!

Możesz skorzystać z kursu jeżeli:

· Masz ukończone 18 lat

· Twój stan zdrowia pozwala na udział w szkoleniu

· Chcesz podwyższyć swoje umiejętności i kwalifikacje

Przebieg szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna

Grupa tygodniowa: 3 spotkania w godzinach popołudniowych

Grupa weekendowa: 2 spotkania w godzinach porannych

Podczas zajęć z doświadczonym wykładowcą przekażemy Ci wiedzę o budowie wózków jezdniowych, zasadach ich eksploatacji jak również warunkach bezpiecznej pracy z urządzeniem

Część praktyczna

2 dni, w trakcie których będziesz szlifował swoje umiejętności obsługi wózka pod okiem instruktora z wieloletnim doświadczeniem praktycznym

Poznaj program szkolenia

01

Typy stosowanych wózków jezdniowych.

02

Budowa wózka jezdniowego. 

03

Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy.

04

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.

05

Wiadomości z zakresu BHP

06

Wiadomości o dozorze technicznym.

07

Praktyczna nauka jazdy wózkiem.

08

Bezpieczne użytkowanie butli – część teoretyczna.

09

Bezpieczne użytkowanie butli – część praktyczna.

10

Wstępny instruktaż stanowiskowy

11

Szkolenie praktyczne

Co zapewniamy naszym kursantom?

Decydując się na szkolenie z nami otrzymujesz:

Kurs operatora z doświadczonymi instruktorami

Materiały dydaktyczne

Dostęp do testów w formie online – dostępnych na naszej stronie

Zajęcia teoretyczne w nowoczesnej sali szkoleniowej wykorzystującej sprzęt audiowizualny

Słodki poczęstunek podczas zajęć

Opiekę naszego specjalisty od momentu zapisu do odbioru uprawnień

Egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Zaświadczenie Kwalifikacyjne UDT po zdanym egzaminie zewnętrznym

why-choose-us

Wykładowcy

Szkolenia otwarte

ładowarka teleskopowa

KURS OPERATORA UDT

   OPERATOR Wózka jezdiowego ( ii wj0) 

 

sKierniewice

13-15.05.2024 - edycja tygodniowa

25-26.05.2024 - edycja weekendowa

Cena 580 zł + egzamin

ładowarka teleskopowa

KURS OPERATORA UDT

   OPERATOR Wózka jezdiowego ( ii wj0) 

 

Łowicz

03-05.06.2024 - edycja tygodniowa

Cena 580 zł + egzamin

ładowarka teleskopowa

KURS OPERATORA UDT

   OPERATOR Wózka jezdiowego ( ii wj0) 

 

sochaczew

08-09.06.2024 - edycja weekendowa

Cena 580 zł + egzamin

ładowarka teleskopowa

KURS OPERATORA UDT

   OPERATOR Wózka jezdiowego ( ii wj0) 

 

Grodzisk Mazowiecki

08-09.06.2024 - edycja weekendowa

Cena 580 zł + egzamin

ładowarka teleskopowa

KURS OPERATORA UDT

   OPERATOR Wózka jezdiowego ( ii wj0) 

 

Żyrardów

08-09.06.2024 - edycja weekendowa

Cena 580 zł + egzamin

POWYŻSZA CENA NIE ZAWIERA KOSZTÓW EGZAMINU UDT.

KOSZT EGZAMINU UDT WYNOSI 270 ZŁ.

Pytania i odpowiedzi

Jakie uprawnienia otrzymam po ukończonym kursie?

Po zdanym egzaminie UDT, kursant otrzymuje Zaświadczenie Kwalifikacyjne UDT – dokument uprawniający do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Uprawnienia są ważne na terenie całego kraju.

Czy zdając egzamin UDT na obsługę wózka jezdniowego podnośnikowego kategorii IIWJO, będę mógł obsługiwać wózki wysokiego składowania?
Tak, wózki wysokiego składowania to potoczna nazwa wózka bocznego (tzw. reach truck). Operator posiadający uprawnienia kat. IIWJO może obsługiwać tzw. Wózki wysokiego składowania.
Jak przedłużyć uprawnienia na wózki widłowe?

Szczegółowe informacje oraz film instruktażowy znajdziesz na stronie: https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob/przedluzanie-okresu-waznosci-zaswiadczen-kwalifikacyjnych

Jak długo ważne są uprawnienia?

Uprawnienia IIWJO są ważne przez 10 lat.

Jak wygląda egzamin UDT?

Egzamin rozpoczyna się częścią teoretyczną składającą się z 15 pytań. Na minimum 11 z nich należy odpowiedzieć dobrze aby ukończyć test z wynikiem pozytywnym. Czas na rozwiązanie zadań to 30 min. Pozytywny wynik teorii pozwala przystąpić do części praktycznej egzaminu UDT. Podczas egzaminu praktycznego należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie związane z obsługą codzienną techniczną, następnie wykazać się umiejętnością w zakresie obsługi urządzenia.

Co jeśli nie zdam egzaminu UDT?

Aby ponownie podejść do egzaminu UDT należy dokonać opłaty egzaminacyjnej i poczekać na wyznaczenie nowego terminu egzaminu.

Jak długo trzeba czekać na wydanie zaświadczenia po zdaniu egzaminu?

Na Zaświadczenia Kwalifikacyjne czekamy ok. 3-4 tygodni. Zaświadczenia dostarczane są do naszego biura drogą pocztową. Niezwłocznie po otrzymaniu Zaświadczeń informujemy Kursantów o możliwości odbioru dokumentu.

Jak długo ważne są uprawnienia?

Uprawnienia, w zależności od typu urządzenia, są ważne przez 5 lat (IWJO, podesty ruchome przejezdne) lub 10 lat (IIWJO, wciągniki i wciągarki, suwnice, żurawie przewoźne i przenośne).

Czy uprawnienia UDT są ważne we wszystkich krajach UE?

Uprawnienia wydawane przez UDT są ważne na terenie Polski. Poza granicami Polski obowiązują przepisy danego Państwa.Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym czyli dodatkowo w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, wdrożona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Na mocy tej dyrektywy w wymienionych wyżej krajach powinny zostać wprowadzone przepisy umożliwiające uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w innych krajach z tej grupy.W zależności od kraju mogą występować różnice w sposobie prowadzenia postępowań uznawania kwalifikacji.

Szczegółowe informacje na temat przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach w zakresie uznawania kwalifikacji można uzyskać w Punktach Kontaktowych, które zostały powołane we wszystkich państwach uczestniczących w procesie wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Czy do szkolenia potrzebne są badania lekarskie?

Do uczestnictwa w kursie nie wymagamy badań lekarskich – wystarczy oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w szkoleniu – podpisane przez uczestnika.

Podejmując zatrudnienie na stanowisku operatora to pracodawca kieruje przyszłego pracownika na odpowiednie badania lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia pracy.

Na wszelkie zapytania dotyczące organizowanych przez nas kursów UTB, obowiązujących cen, dostępnych udogodnień oraz uzyskiwanych uprawnień odpowiedzi udzielamy pod numerem telefonu 503 955 992