Testy online -Podesty ruchome przejezdne wersja demo - PRO EDU

rOZWIĄZUJ Z NAMI TESTY online

/15

Wersja demo - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

2 / 15

2. Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

3 / 15

3. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

4 / 15

4. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

5 / 15

5. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

6 / 15

6. Na platformie roboczej mogą znajdować się

7 / 15

7. Podesty ruchome są przeznaczone do

8 / 15

8. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

9 / 15

9. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób

10 / 15

10. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu

podesty ruchome

Question Image

11 / 15

11. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

12 / 15

12. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

13 / 15

13. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator

14 / 15

14. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany

15 / 15

15. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

Twój wynik to :