EGZAMIN UDT NA WÓZKI WIDŁOWE – część praktyczna. Jak przebiega? Jakie błędy są najczęściej popełniane? - PRO EDU

EGZAMIN UDT NA WÓZKI WIDŁOWE – część praktyczna. Jak przebiega? Jakie błędy są najczęściej popełniane?

 

Egzamin praktyczny na wózki widłowe – Jak przebiega ?

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części. W pierwszej części osoba przystępująca do egzaminu ma za zadanie zaprezentować na urządzeniu lub przy nim jedną czynność wskazaną przez komisję dotyczącą zakresu obsługi technicznej codziennej (OTC). Niezaliczenie obsługi technicznej codziennej skutkuje negatywnym wynikiem egzaminu.

Obsługa techniczna codzienna OTC :

 1. Sprawdzenie dokumentacji pod kątem możliwości eksploatacji urządzenia.
 2. Sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenie, omówienie znaczenia wskazanych piktogramów i oznakowania.
 3.  Sprawdzenie systemu sygnalizacji/oświetlenia
 4. Sprawdzenie poprawności
 5. Ocena stanu:
 • ogumienia i kół
 • baterii trakcyjnej
 • układu hydraulicznego
 • kabiny
 • platformy roboczej
 • cięgien nośnych
 • wideł, elementów chwytających, osprzętu roboczego
 1. Ocena instalacji zasilania silnika gazem (LPG).
 2. Sprawdzenie stanu płynów eksploatacyjnych.
 3. Wykonanie innej czynności wynikającej z instrukcji eksploatacji przedmiotowego urządzenia.

W drugiej części egzaminujący wykonuje zadanie praktyczne. Zadaniem praktycznym jest przetransportowanie ładunku z uwzględnieniem wszystkich mechanizmów urządzenia oraz zmiennych prędkości z zachowaniem bezpiecznych odległości od otoczenia. W trakcie wykonywania zadania komisja egzaminacyjna ocenia poprawność wykonywanych manewrów wraz z czynnościami związanych z praktyczną obsługą urządzenia.

Zadanie praktyczne dotyczy:

 • przygotowania do pracy (wózek jezdniowy znajduje się w wyznaczonym polu START)
 • podjęcia ładunku próbnego z pola odkładczego
 • transportu ładunku próbnego odbywającego się zgodnie z procedurą transportową przewidzianą przez wytwórcę wózka wg wymagań toru zgodnego z typem wózka
 • odłożenia ładunku próbnego
 • powrotu bez ładunku oraz zaparkowania wózka jezdniowego podnośnikowego w polu START.

 

 

4 najczęstsze błędy  popełniane na egzaminie

Unikaj ich ! 

 

 BRAK SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO

Pamiętajmy, że przed rozpoczęciem części praktycznej  trzeba dokonać sprawdzenia stanu technicznego pojazdu. 

NIEZAPIĘTE PASY

Niezapięcie pasów bezpieczeństwa kończy się natychmiastowym przerwaniem egzaminu z negatywnym wynikiem.  Pamiętajmy o zapinaniu pasów !

NIEPRAWIDŁOWE RUSZANIE

Jazda wózkiem widłowym bez uniesienia wideł do pozycji transportowej skutkuje negatywnym wynikiem egzaminu.

  WYCHYLANIE SIĘ POZA WÓZEK

Pamiętajmy, że operator nie może wychylać się poza obrys wózka widłowego!