EGZAMIN UDT NA WÓZKI WIDŁOWE – część teoretyczna. Jak przebiega? - PRO EDU

Jak przebiega egzamin teoretyczny UDT na operatora wózka widłowego ?

 

Wózek widłowy

Egzamin na wózki widłowe – Kto przeprowadza i na jakiej podstawie ?

Na początek omówmy sprawy prawne. Egzaminy UDT na wózki widłowe odbywają się na podstawie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Na mocy tych przepisów w Polsce tylko Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojskowy Dozór Techniczny mogą powołać komisję egzaminacyjną celem przeprowadzenia weryfikacji.

Z ilu pytań składa się egzamin UDT ?

Teoria jest wielokrotnego wyboru i składa się z 15 pytań, z których 5 to wykresy (tj. graficzna reprezentacja zależności między wysokością podnoszenia, odległością środka ciężkości i masą ładunku). Do zdania teorii wymagane jest 11 poprawnych odpowiedzi w ciągu 30 minut. Bezpośrednio po egzaminie komisja publikuje wyniki, a Ci, którzy zdadzą egzamin mogą rozpocząć część praktyczną.

Jak przygotowujemy naszych kursantów do egzaminu teoretycznego?

Nasi kursanci na pierwszych zajęciach dostają skrypty szkoleniowe opracowane przez naszych trenerów. Każdy uczestnik również dostaje przykładowe pytania egzaminacyjne w formie papierowej oraz dostęp do naszych testów online , które dostępne są na naszej stronie https://pro-edu.com.pl/testy-online/.

Zapraszamy do zapisania się na kurs na wózki widłowe w Skierniewicach oraz w Łowiczu.