Zestaw 9 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 9 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 9 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

2 / 15

2. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

3 / 15

3. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

4 / 15

4. Instrukcja eksploatacji to

5 / 15

5. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

6 / 15

6. W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu

podesty ruchome

Question Image

7 / 15

7. Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje

testy udt

Question Image

8 / 15

8. Zmiana wysięgu może być realizowane przez

9 / 15

9. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

10 / 15

10. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

Diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

testy udt

 

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu

testy udt

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test