Zestaw 10 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 10 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 10 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

2 / 15

2. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

3 / 15

3. Obowiązki obsługującego określone są

4 / 15

4. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

5 / 15

5. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako

6 / 15

6. Przedstawiony rysunek określa

testy na wózki widłowe

Question Image

7 / 15

7. Przedstawiony symbol określa

Question Image

8 / 15

8. Wysięgnik teleskopowy podestu

9 / 15

9. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

10 / 15

10. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m

Diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg

testy udt

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg

testy udt

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test