Zestaw 11 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 11 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 11 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

2 / 15

2. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.

3 / 15

3. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

4 / 15

4. Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

5 / 15

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6 / 15

6. Przedstawiony rysunek określa

Question Image

7 / 15

7. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element

testy udt

Question Image

8 / 15

8. Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed

9 / 15

9. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

10 / 15

10. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m

Diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg

testy udt

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg

testy udt

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m

Diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test