Zestaw 12 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 12 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 12 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

2 / 15

2. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

3 / 15

3. Jednostka dozoru technicznego jest

4 / 15

4. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

5 / 15

5. Dozorem technicznym nazywamy

6 / 15

6. Przedstawiony rysunek określa

podest ruchomy

Question Image

7 / 15

7. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to

8 / 15

8. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

9 / 15

9. Co to jest "krawędź wywrotu"?

10 / 15

10. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m

testy udt

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215kg uniesionej na wysokość 22 m

Diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg

testy udt

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

Diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test