Zestaw 13 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 13 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 13 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

2 / 15

2. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

3 / 15

3. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

4 / 15

4. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

5 / 15

5. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

6 / 15

6. Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza

lampka podestu

Question Image

7 / 15

7. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych

8 / 15

8. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

9 / 15

9. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi

10 / 15

10. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu

testy udt

Question Image

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

testy udt

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m

Diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m

Diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test