Zestaw 14 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 14 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 14 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

2 / 15

2. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

3 / 15

3. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

4 / 15

4. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

5 / 15

5. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

6 / 15

6. Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest

znak zakazu

Question Image

7 / 15

7. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

8 / 15

8. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest

9 / 15

9. Podesty ruchome są przeznaczone do

10 / 15

10. Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

testy udt

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m

Diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

Twój wynik to :

Następny test