Zestaw 15 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 15 – Podesty ruchome przejezdne 

/15

Zestaw 15 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

2 / 15

2. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

3 / 15

3. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

4 / 15

4. Formami dozoru technicznego są

5 / 15

5. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

6 / 15

6. Przedstawiony rysunek określa

Question Image

7 / 15

7. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

8 / 15

8. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu

9 / 15

9. Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

10 / 15

10. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m

testy udt

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m

Diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa

testy udt

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

testy udt

Question Image

Twój wynik to :

Następny test