Zestaw 16 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 16 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 16 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

2 / 15

2. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

3 / 15

3. Przeciążanie UTB w trakcie pracy

4 / 15

4. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

5 / 15

5. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

6 / 15

6. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

7 / 15

7. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej

8 / 15

8. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje

testy udt

Question Image

9 / 15

9. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:

10 / 15

10. Wysięg podestu to

11 / 15

11. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi

12 / 15

12. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się

13 / 15

13. Układanie podkładów pod podpory podestu

14 / 15

14. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku

15 / 15

15. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy

Twój wynik to :

Następny test