Zestaw 17 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 17 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 17 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

2 / 15

2. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

3 / 15

3. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

4 / 15

4. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

5 / 15

5. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

6 / 15

6. Korekty rozstawienia podpór można dokonać

7 / 15

7. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

8 / 15

8. Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje

testy udt

Question Image

9 / 15

9. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

10 / 15

10. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest

11 / 15

11. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi

12 / 15

12. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi

13 / 15

13. Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien

14 / 15

14. W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza

15 / 15

15. Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien

Twój wynik to :

Następny test