Zestaw 18 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 18 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 18 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

2 / 15

2. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

3 / 15

3. Obowiązki obsługującego określone są

4 / 15

4. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

5 / 15

5. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

6 / 15

6. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej

7 / 15

7. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

8 / 15

8. Przedstawiony symbol określa

Question Image

9 / 15

9. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów

10 / 15

10. 0 ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

testy udt

Question Image

12 / 15

12. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu

13 / 15

13. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać

14 / 15

14. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

15 / 15

15. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

Twój wynik to :

Następny test