Zestaw 19 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 19 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 19 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest

2 / 15

2. Instrukcja stanowiskowa

3 / 15

3. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

4 / 15

4. Nieszczęśliwy wypadek to

5 / 15

5. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

6 / 15

6. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed

7 / 15

7. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

8 / 15

8. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element

testy udt

Question Image

9 / 15

9. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

10 / 15

10. Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są

11 / 15

11. Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest

12 / 15

12. Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to

13 / 15

13. Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się

14 / 15

14. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza ze

15 / 15

15. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

Twój wynik to :

Następny test