Zestaw 20 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 20 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 20 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

2 / 15

2. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

3 / 15

3. Jednostka dozoru technicznego jest

4 / 15

4. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

5 / 15

5. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

6 / 15

6. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym

7 / 15

7. Co to jest "krawędź wywrotu"?

8 / 15

8. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to

9 / 15

9. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest

10 / 15

10. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która

11 / 15

11. Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest

12 / 15

12. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

testy udt

Question Image

14 / 15

14. Sprawne dźwignie sterujące

15 / 15

15. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator

Twój wynik to :

Następny test