Zestaw 21 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 21 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 21 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący

2 / 15

2. Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

3 / 15

3. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

4 / 15

4. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

5 / 15

5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

6 / 15

6. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej

7 / 15

7. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi

8 / 15

8. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych

9 / 15

9. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

10 / 15

10. W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

testy udt

Question Image

12 / 15

12. Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy

13 / 15

13. Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać

14 / 15

14. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany

15 / 15

15. W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania

Twój wynik to :