Zestaw 8 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 8 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 8 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

2 / 15

2. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

3 / 15

3. Przeciążanie UTB w trakcie pracy

4 / 15

4. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

5 / 15

5. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

6 / 15

6. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej

podesty ruchome

Question Image

7 / 15

7. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje

testy udt

Question Image

8 / 15

8. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem ?

9 / 15

9. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej

10 / 15

10. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

testy udt

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m

Diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m

testy udt

 

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu

testy udt

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

testy udt

Question Image

Twój wynik to :

Następny test