Zestaw 7 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem - PRO EDU

Zestaw 7 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem (I WJO)

/15

Zestaw 7 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem (I WJO)

1 / 15

1. Dozorem technicznym nazywamy

2 / 15

2. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

3 / 15

3. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

4 / 15

4. Obsługującemu nie wolno

5 / 15

5. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

6 / 15

6. Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

7 / 15

7. Zapalona lub migająca lampka kontrolna

lampka kontrolna okresu serwisowego

Question Image

8 / 15

8. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

9 / 15

9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka

10 / 15

10. Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

11 / 15

11. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A

diagram

Question Image

14 / 15

14. Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie - 2

Question Image

15 / 15

15. Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 3,5 t wynosi :

diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test