Zestaw 8 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem - PRO EDU

Zestaw 8 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem (I WJO)

/15

Zestaw 8 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem (I WJO)

1 / 15

1. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

2 / 15

2. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

3 / 15

3. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

4 / 15

4. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

5 / 15

5. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

6 / 15

6. Widząc świecąca się kontrolkę operator

testy udt

Question Image

7 / 15

7. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

8 / 15

8. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

9 / 15

9. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

10 / 15

10. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

11 / 15

11. W chwili wywracania się wózka należy

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

diagram

Question Image

14 / 15

14. Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 2,5 t wynosi :

diagram

Question Image

15 / 15

15. Zgodnie z podanym diagramem maksymalny wysięg ładunku o masie 1,2 t wynosi :

Diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test