Zestaw 7 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 7 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 7 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać

2 / 15

2. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

3 / 15

3. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

4 / 15

4. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

5 / 15

5. Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

6 / 15

6. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu

podesty ruchome

Question Image

7 / 15

7. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje

testy udt

Question Image

8 / 15

8. Kolumna obrotowa podestu

9 / 15

9. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób

10 / 15

10. Na platformie roboczej mogą znajdować się

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

testy udt

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m

testy udt

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m

testy udt

Question Image

Twój wynik to :

Następny test