Zestaw 6 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 6 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 6 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako

2 / 15

2. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

3 / 15

3. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący

4 / 15

4. Zaświadczenia kwalifikacyjne

5 / 15

5. Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

6 / 15

6. W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać

7 / 15

7. Przedstawiony rysunek określa

testy udt

Question Image

8 / 15

8. Podpory podestów ruchomych mają za zadanie

9 / 15

9. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

10 / 15

10. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

testy udt

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m

testy udt

Question Image

Twój wynik to :

Następny test