Zestaw 5 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 5 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 5 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

2 / 15

2. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

3 / 15

3. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

4 / 15

4. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

5 / 15

5. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

6 / 15

6. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która

7 / 15

7. Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się

testy udt

Question Image

8 / 15

8. Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ

9 / 15

9. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest

10 / 15

10. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m

testy udt

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg

testy udt

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

testy udt

Question Image

Twój wynik to :

Następny test