Zestaw 4 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 4 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 4 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Dozorem technicznym nazywamy

2 / 15

2. Nieszczęśliwy wypadek to

3 / 15

3. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest

4 / 15

4. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

5 / 15

5. Instrukcja stanowiskowa

6 / 15

6. Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są

7 / 15

7. Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu

testy udt

Question Image

8 / 15

8. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego

9 / 15

9. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

10 / 15

10. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m

testy udt

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m

testy udt

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10 m

testy udt

testy udt

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

Twój wynik to :

Następny test