Zestaw 3 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem - PRO EDU

Zestaw 3 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

/15

Zestaw 3 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

1 / 15

1. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

2 / 15

2. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

3 / 15

3. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

4 / 15

4. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

5 / 15

5. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

6 / 15

6. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

7 / 15

7. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

lampka kontrolna temperatury cieczy chłodzacej

Question Image

8 / 15

8. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

9 / 15

9. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

10 / 15

10. Ładunek należy transportować

11 / 15

11. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

wykres

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

diagram

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test