Zestaw 4 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem - PRO EDU

Zestaw 4 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

/15

Zestaw 4 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

1 / 15

1. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.

2 / 15

2. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

3 / 15

3. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

4 / 15

4. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

5 / 15

5. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

testy udt

Question Image

6 / 15

6. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

7 / 15

7. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

8 / 15

8. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać

9 / 15

9. Sprawne dźwignie sterujące

10 / 15

10. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

11 / 15

11. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

diagram

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

diagram

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test