Zestaw 3 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 3 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 3 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

2 / 15

2. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

3 / 15

3. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

4 / 15

4. Decyzja wydana przez UDT

5 / 15

5. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

6 / 15

6. 0 ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż

7 / 15

7. Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

testy udt

Question Image

8 / 15

8. Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest

9 / 15

9. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów

10 / 15

10. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m

testy udt

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m

testy udt

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m

testy udt

 

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

testy udt

Question Image

Twój wynik to :

Następny test