Zestaw 2 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 2 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 2 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

2 / 15

2. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

3 / 15

3. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

4 / 15

4. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

5 / 15

5. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

6 / 15

6. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest

7 / 15

7. Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

testy udt

Question Image

8 / 15

8. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

9 / 15

9. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

10 / 15

10. Korekty rozstawienia podpór można dokonać

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m

testy udt

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m

testy udt

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

testy udt

 

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

Twój wynik to :

Następny test