Zestaw 15 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem - PRO EDU

Zestaw 15 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

/15

Zestaw 15 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

1 / 15

1. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

2 / 15

2. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

3 / 15

3. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

4 / 15

4. Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

5 / 15

5. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

6 / 15

6. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

7 / 15

7. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

8 / 15

8. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

9 / 15

9. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

10 / 15

10. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

11 / 15

11. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

diagram

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

diagram

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

diagram

 

Question Image

Twój wynik to :

Następny test