Zestaw 16 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem - PRO EDU

Zestaw 16 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

/15

Zestaw 16 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

1 / 15

1. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

2 / 15

2. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest

3 / 15

3. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

4 / 15

4. Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

5 / 15

5. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

6 / 15

6. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego ?

7 / 15

7. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

8 / 15

8. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

9 / 15

9. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

10 / 15

10. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

11 / 15

11. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

diagram

 

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

diagram

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

Diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test