Zestaw 13 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem - PRO EDU

Zestaw 13 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem(I WJO)

/15

Zestaw 13 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem (I WJO)

1 / 15

1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

2 / 15

2. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

3 / 15

3. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

4 / 15

4. Instrukcja stanowiskowa

5 / 15

5. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

6 / 15

6. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

7 / 15

7. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

8 / 15

8. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

9 / 15

9. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

10 / 15

10. W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

diagram

Question Image

11 / 15

11. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A

diagram

 

 

14 / 15

14. Na podstawie diagramu określ jaki ładunek można podać na odległość 5 m :

testy na wózki widłowe

Question Image

15 / 15

15. Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie - 2

Question Image

Twój wynik to :

Następny test