Zestaw 14 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem - PRO EDU

 Zestaw 14 – Wózki jezdniowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem(I WJO)

/15

Zestaw 14 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (I WJO)

1 / 15

1. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

2 / 15

2. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

3 / 15

3. Zaświadczenia kwalifikacyjne

4 / 15

4. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

5 / 15

5. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

6 / 15

6. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

7 / 15

7. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

8 / 15

8. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do

9 / 15

9. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

10 / 15

10. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

11 / 15

11. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

diagram

Question Image

14 / 15

14. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,6 t :

testy na wózki widłowe

Question Image

15 / 15

15. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t :

diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test