Zestaw 11 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem - PRO EDU

Zestaw 11 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

/15

Zestaw 11 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

1 / 15

1. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

2 / 15

2. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

3 / 15

3. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

4 / 15

4. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

5 / 15

5. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

6 / 15

6. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

7 / 15

7. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

8 / 15

8. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

9 / 15

9. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

10 / 15

10. W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

diagram testy

Question Image

11 / 15

11. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

diagram

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

wykres

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test