Zestaw 12 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem - PRO EDU

Zestaw 12 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

/15

Zestaw 12 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

1 / 15

1. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

2 / 15

2. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

3 / 15

3. Decyzja wydana przez UDT

4 / 15

4. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

5 / 15

5. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

6 / 15

6. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w

7 / 15

7. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

8 / 15

8. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

9 / 15

9. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

10 / 15

10. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30 C?

11 / 15

11. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

diagram z wóziem widłowym

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

diagram

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

diagram

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

wykres

Question Image

Twój wynik to :

Następny test