Zestaw 10 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem - PRO EDU

Zestaw 10 – Wózki jezdniowe  z mechanicznym napędem z wysięgnikiem (I WJO)

/15

Zestaw 10 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem (I WJO)

1 / 15

1. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

2 / 15

2. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

3 / 15

3. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

4 / 15

4. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

5 / 15

5. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

6 / 15

6. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

testy wózki widłowe

Question Image

7 / 15

7. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

8 / 15

8. Akumulatory kwasowe można ładować

9 / 15

9. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

10 / 15

10. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10 C?

11 / 15

11. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

diagram

 

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

diagram

Question Image

14 / 15

14. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t :

diagram

Question Image

15 / 15

15. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t :

diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test