Zestaw 11 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem - PRO EDU

Zestaw 11 – Wózki jezdniowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem (II WJO)

/15

Zestaw 11 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem (I WJO)

1 / 15

1. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

2 / 15

2. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

3 / 15

3. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

4 / 15

4. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

5 / 15

5. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

6 / 15

6. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

7 / 15

7. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

8 / 15

8. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

9 / 15

9. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

10 / 15

10. W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

diagram testy

Question Image

11 / 15

11. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

diagram

Question Image

14 / 15

14. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,5 t :

diagram

Question Image

15 / 15

15. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3 t :

testy na wózki widłowe

Question Image

Twój wynik to :

Następny test