Zestaw 1 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem - PRO EDU

Zestaw 1 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

/15

Zestaw 1 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

1 / 15

1. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

2 / 15

2. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

3 / 15

3. Obowiązki obsługującego określone są

4 / 15

4. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

5 / 15

5. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

6 / 15

6. Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

7 / 15

7. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

lamka kontrolna włączenia hamulca postojowego

Question Image

8 / 15

8. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

9 / 15

9. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

10 / 15

10. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

11 / 15

11. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

diagram

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

diagram

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A

diagram

 

 

Twój wynik to :

Następny test