Zestaw 2 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem - PRO EDU

Zestaw 2 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

/15

Zestaw 2 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

1 / 15

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

2 / 15

2. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

3 / 15

3. Przeciążanie UTB w trakcie pracy

4 / 15

4. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

5 / 15

5. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

6 / 15

6. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

7 / 15

7. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

lampka kontrolna ładowania akumulatora

Question Image

8 / 15

8. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

9 / 15

9. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

10 / 15

10. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

11 / 15

11. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

wykres

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

diagram z wóziem widłowym

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test