Zestaw 1 Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Zestaw 1 – Podesty ruchome przejezdne

/15

Zestaw 1 - Podesty ruchome przejezdne

1 / 15

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

2 / 15

2. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

3 / 15

3. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

4 / 15

4. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

5 / 15

5. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

6 / 15

6. Wysięg podestu to

7 / 15

7. Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza

testy udt

Question Image

8 / 15

8. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

9 / 15

9. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:

10 / 15

10. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m

testy udt

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m

testy udt

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

Twój wynik to :

Następny test